Rózsadomb Panoráma Projekt tervpályázat

Helyszín: 1025 Budapest, Vérhalom utca 17-19.

Építtető: Rózsadomb Panoráma Kft

Tervezés: 2016

Lépték: 20.000 m2

Vezető tervezők: LAB5 architects | Erdélyi Linda, Dobos András, Korényi Balázs, Gáspár Virág Anna

Tervezők: Fehér Gabriella, Monori László, Mottl Rita, Nyerges Judit, Tótszabó Tamás, Sipos Rebeka

Látványtervek: LAB5

Helyezés: Rózsadomb Panoráma Projekt Ötletpályázat – 2. helyezés (megosztott, 1. helyezést nem adtak ki)

 

Budapest legjobb kilátással rendelkező apartmanháza, egyben Budapest legjobban látszó apartmanháza is. Mi lenne, ha az egyébként kis léptékűen beépített, zöld hegyoldalon elterülő vaskos tömeg homlokzata mégis integrálódhatna a környezetébe?

 

...több mutatása

Beépítési javaslat

Igazodva a Kiíró kéréséhez, a pályázati kiírásban ismertetett épülettömeget, épületszerkezetet és lakásalaprajzi kiosztást adottságnak tekintettük.

Az épület homlokzati struktúrájára kerestünk olyan megoldást, amely az épület funkciója és helyszíne alapján elvárt és indokolt.

Az erkélyek a maximálisan beépíthető kontúrt követik, azon sehol sem lépünk túl. A garázs tetejére a belső kerttel összhangban felülvilágítókat terveztünk.

A kertet az eredeti terepviszonyok adottságait felhasználva tervezzük kialakítani. Nagyméretű virágos, bokros mezők kialakításával, szabad, folyondáros geometriai mintákat követő, természetszerű elrendezésben, dimbes-dombos talajrendezéssel. Ugyanez a kert a változatos növény telepítéseivel felfut az oldalsó homlokzatokra és a tetőteraszokra is. A penthouse teraszokra és egyes erkélyekre vizes medencék, jacuzzik telepíthetőek, és a még változatosabb megjelenés bujább növényzettel érhető el.

Homlokzat-építészeti koncepció

A meglévő (visszaépülő) épülettömeg léptéke erősen elüt a környező beépítéstől, azonban koránál fogva, már hozzá tartozik a városképhez.

A nehézkes, és gigantikus tömeget olyan építészeti eszközök tárházával kívánjuk befogadhatóvá és emblematikussá tenni, mely nem tagadja le a ház méretét, de nem is akarja erőltetni megjelenését.

Három eszközhöz folyamodtunk:

  • elmossuk a ház kontúrjait;
  • a ház belső logikájánál fogva vízszintesen tagoljuk a tömeg város felőli nézetét egy nagyméretű gesztussal (posztamens);
  • a homlokzatot a környezethez illeszkedő színekkel, sőt anyagokkal alakítjuk ki.
  1. Elmosódás, feloldódás

Igyekeztünk az épület megjelenését úgy megfogalmazni, hogy az a környezetébe szervesen beágyazódva inkább visszavonuljon, eltűnjön, visszahúzódjon. Ez a magatartás a lakó funkció miatt indokolt, komfortos az itt lakók számára, és nyugodtabb látványt nyújt az épületre rálátó városlakók számára is.

Ezt az elmosódást egy olyan külső erkély-korlát-árnyékoló struktúrával értük el, amelyek vízszintes rúdelemekből alkotnak három dimenziós „félteret” a meglévő épülettömeg köré. Az erkélyek dinamikusan váltakoznak, de mégis gazdaságosan megépíthető alaprajzot tartva kétféle elrendezés váltakozásával.

Az árnyékolás leengedhető redőnnyel történik, ettől a homlokzat folyamatosan változó, hömpölygő dinamikát kap. A lakások erkélyei között szintén vízszintes elemekkel sűrűbb, magasabb elválasztó falat alakítottunk ki a szomszédos átlátást megakadályozandó. Ez a rúdszerkezetből álló struktúra az épület tetejére is felkúszik korlátok, pergolák, előtetők formájában.

Az így kialakuló korlát-elválasztófal-árnyékoló-pergola struktúra egy olyan „felhőt” alakít ki az épülettömeg körül, amely az épület konkrét éleit elmossa, meghatározhatatlanná teszi, ezáltal a ház nehézkes tömege könnyedebbé válik, a zárt kubus tagolódik, és a környezetébe oldódik.

  1. Kő talapzatból kinövő organikus entitás

A meredek terep és az abba besüllyedő épület viszonyából, az alsó két szint eltérő funkciójából (wellness és parkoló) adódik, hogy az alsó két szint másféle építészeti karaktert kell, hogy kapjon, mint a felsőbb szintek. A meredek terepre telepített épület karaktere úgy lesz kiegyensúlyozott, hogy az alsó két szint egy posztamens, mely keményen, szűkszavúan, de elegánsan áll a hegyen. Ebből a kemény talapzatból nő ki az. 1. pontban kifejtett lombkorona szerűen terebélyesedő organizmus, az első és emeleti szintek csokra.

  1. Camouflage

Az 1. pontban említett elmosódó, fedett-nyitott térstruktúra színével, textúrájával történő játékkal a környezetbe olvadás hatása még jobban fokozható. A térstruktúra színezéséhez egy olyan színtanulmányt készítettünk el, amely azt mutatja be, milyen lenne az építési terület jelen ház nélkül, a környező beépítés megismétlésével. Az így kapott fiktív képet absztraháltuk és projektáltuk rá az épület homlokzatstruktúrájára. Ezáltal egy olyan rejtőzködő maszkkal, álcával ruháztuk fel a házat, amelytől az a környezetével még nagyobb összhangban van, ugyanakkor az ott lakó felhasználó szempontjából is izgalmas és kellemes színdinamikát és anyaghasználatot tesz lehetővé.

Ennek a maszknak az anyagbeli megjelenése megoldható az építési anyagok differenciálásával. Fém, fa, kő, beton, kerámia, élő növény futtatás stb változatos alkalmazásával. Az erkélyek helyenként lamellás térelválasztóval nyernek intimebb teret, melyre fixen telepített növényzet fut fel. Ez a növényzet az évszakok változásával a növényzet is változik, hasonlóan a környezet növényeihez, így az épület dinamikusan alkalmazkodik a mindenkori környezetéhez.

Szerkezet és alaprajzi kialakítás

A megtervezett épület szerkezetéhez igazodva azon csak apró változtatásokat kellett végeznünk. A homlokzati erkélyek konzolos vasbeton lemezek hőhíd megszakítóval beépítve. Az erkélyek minimum 5x3 m méretűek (a kisebb lakásoké minimum 4x2,5 m) A dunai panoráma déli oldala felé haladva az erkély kinyúlás egyre nő, a 3 m-nél mélyebb erkélyeket acélhuzal, vagy acélrúd gyámolítással lehet megerősíteni, amely az árnyékoló-korlát struktúra hálózatába beleillik.

A penthouse lakások alaprajzán némileg változtattunk. Az udvar felé néző lépcsőházi helyiségeket a lakásokhoz csatoltuk loggiákat kialakítva, illetve az udvari homlokzaton további erkélyeket helyeztünk el. A penthouse szint dunai homlokzatába enyhe tagolást építettünk, illetve a tetőteraszok és felépítmények magasságának változtatásával tovább tagoltuk a legfelső szint tömegét. A lakásokban üvegezett pációkat alakítottunk ki, amelyek egyrészt a mély lakások belsejébe is juttatnak napfényt, illetve itt lehet felközlekedni kültéri lépcsőn keresztül a minden lakáshoz külön-külön tartozó tetőteraszra is.

Ahhoz, hogy a földszinten és a -1. szinten is elférjenek a 3 m mély erkélyek az épület mélységét 40 cm-rel meg kellett növelnünk, de így is beleférünk a területen meghatározott beépítési százalékba.

Energiagazdálkodási koncepció

A kiírásban szereplő gépészeti követelményeket megoldhatónak látjuk. A hővisszanyerős légtechnika és napelem elhelyezésének sincs akadálya. A napelemeket igény szerint a lépcsőházi tömegek tetején lehet elhelyezni. Az összes homlokzati felületet a lehető legnagyobb üvegfelülettel látnánk el, megfelelő hang és hőszigetelésű nyílászárókkal, ahol csak lehet, a tokszerkezet minimalizálásával.  Ezen üvegfelületek előtt motorosan és egyenként szabályozható külső lamellás árnyékoló kerülne elhelyezésre. Ez az árnyékoló rendszer helyenként az erkélyek külső síkján is elhelyezhető.

A növényzet és vizes medencék telepítése az épület közvetlen mikroklimatikus környezetén is javít. A növények segítenek az árnyékolásban és a hideg elleni hőszigetelésben is.