LAB5 X Utazási ösztöndíj 2019/20 | Pályázati kiírás

01  |  Az ösztöndíj célja

Az ösztöndíjat a 10 éves LAB5 architects iroda alapította 2018 nyarán. Célunk a design iránt szenvedélyesen elkötelezett fiatal tervezők támogatása.

 

02  |  Résztvevői lehetnek

Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező, a tervezett elutazás pillanatában legalább a 20. életévét betöltött, bármely ország állampolgára, aki magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, legalább másodéves, de legfeljebb a felsőoktatásban 5 éve részt vevő hallgató, építész, építészmérnök, építőművész, terméktervező, vagy belsőépítész szakirányon.

 

03  |  A támogatás

Az elnyerhető összeg csak utazásra fordítható, évente 1 hallgató nyerheti el, a díj bruttó 1.005 (ezeröt) Euró. Az utazás költségei lehetnek: repülőjegy (vagy más közlekedési jegy), biztosítás, vízumdíj, szállás, étkezés, belépők. Az utazásnak min. 10 naposnak kell lennie, és 2020. augusztus 31-ig le kell zárulnia.

A LAB5 semmilyen felelősséget az úttal kapcsolatban nem vállal, és a szervezésben semmilyen feladatot nem vállal fel. Amennyiben az út költségesebb a tervezetnél, a különbözetre pályázó felelőssége fedezetet találni. Az összeg elköltésének 70%-át számlákkal kell igazolni (pl. repülőjegy, szállás, vízumdíjak), ha 30%-nál nagyobb összeg marad igazolt felhasználás nélkül, azt vissza kell fizetni.

 

04  |  Pályázati anyag, menetrend

A pályázatra egy öt oldalas, álló A4-es formátumú dokumentáció nyújtandó be, melyet 1 példányban, nyomtatva, nem összefűzve kell elküldeni a LAB5 irodájába.

Az öt oldal az alábbiakat tartalmazza:

  • tömör CV (max 8-10 sor), írásos elfogadó nyilatkozat az adatkezelési eljárásunkról (1 sorban) és a kiírásban szereplő feltételekről, elérhetőségeid (telefonszám, postacím, bankszámlaszám) és egy jelige;
  • portfólió (max. 3-4 kiválasztott kép, egy-egysoros leírással);
  • útiterv, részletezve (kiválasztott városok/helyek, ott meglátogatni tervezett célok, eltölteni tervezett napok száma);
  • röviden, öt-hat sorban fogalmazd meg a motivációdat az úti cél kiválasztásával kapcsolatban;
  • egy lapon, tetszőleges technikával elkészült (képző) művészeti alkotás, mely szorosan vagy lazán kapcsolódik az építészethez, belsőépítészethez, designhoz, s mely leginkább alkalmas arra, hogy bemutassa érdeklődésed, nyitottságod, személyiséged. Lehet ceruzarajz, render, makett fotó, vers, pattern design, fotó, épületgrafika, tervrajz, festmény, vagy más alkotás. A pályázat során a rangsorolás elsősorban ezen lap alapján történik.

Mivel a pályázati dokumentáció csak ebből az öt oldalból áll, érdemes odafigyelni, hogy mindegyik oldal külön és együtt miként van megfogalmazva, „csomagolva”.

 

Leadás:

Személyesen vagy postai úton a LAB5 Fadrusz utcai irodájában (1114 Budapest, Fadrusz utca 32. I. em. 1.). Határidő: HOSSZABBÍTÁS 2020. február 17. 17.00 (CET). Postán küldött pályázatok esetében a határidő a postai feladás dátumára vonatozik. A borítékon és minden pályázati lapon szerepelnie kell a választott jeligének és a pályázó e-mail címének. A pályázati anyagnak és a kommunikációnak mindvégig magyar nyelvűnek kell lennie.

 

Első körös döntés:

A LAB5 csapata 10 pályázót választ ki a beérkezett dokumentációk alapján, mely döntésről 2020. február 19-ig küld e-mailt minden pályázónak. Minden érdekesebb pályázati anyagról írunk egy pár soros véleményt - ezek beazonosításához van szükség a jeligére az anonimitás megőrzéséhez a többi pályázóval szemben.

 

Második kör:

A 10 pályázót személyes beszélgetésre hívjuk be, várhatóan 2020. március 9. és 13. között. A személyes találkozó alapján választjuk ki a nyertest.

A döntésről a nyertest e-mailben értesítjük ki, várhatóan 2020. március 31-ig. LAB5 nem köteles győztest vagy eredményt hirdetni.

 

05  |  Célország

Olyan utat támogatunk, mely nem Magyarországgal szomszédos célú, és nem háborús ország területére irányul. Nem feltétel, hogy a célterületnek kortárs designban gazdag területnek kell lennie.

 

06  |  Feladat

Az útról egy félórás prezentációt kell készítened, melyet elő kell adnod 2020. októberében az egyik pénteki napon munkaidőben az irodánkban, hogy mi is gyarapodjunk élményeidből! A prezentációnak nem kell központi eleme legyen a design / építészet / belsőépítészet, de mindenképpen kell szolgálnia kortárs résszel, vagy tanulsággal. A prezentációt mi is archiváljuk pdf formátumban.

 

07  |  Feltételek

A LAB5 a pályázat feltételein egyoldalúan, indoklás nélkül változtathat, a pályázatot elhalaszthatja vagy visszavonhatja. A pályázati dokumentációkat és minden beérkezett adatodat bizalmasan kezeljük, és minden anyagot 2020. október 30-ig megsemmisítünk, kivéve a pályázati dokumentáció utolsó oldalát és a nyertes pályázatot, melyet archiválhatunk az irodánkban. A pályázaton a LAB5 munkatársának közvetlen hozzátartozója nem vehet részt.

További kérdéseidre szívesen válaszolunk, fordulj hozzánk bátran az x@lab5.hu e-mail címen!

A pályázatot social media felületeinken (www.facebook.com/LAB5architects és www.instagram.com/lab5architects/) és a weboldalunkon (www.lab5.hu/iroda/x/) hirdetjük meg, ezúton is köszönjük, ha továbbítod ismerőseidnek, a kiírást kifüggeszted az iskolában, vagy ha mesélsz róla bárkinek, akit érdekelhet. Amennyiben a pályázat feltételein nyilvánosan változtatunk, vagy a gyakran ismétlődő kérdésekre válaszolunk, úgy azt a weboldalunkon és/vagy facebook felületünkön tesszük közzé.

 

Nagyon sok sikert kíván a LAB5 csapata!

Budapest, 2019. november 22.

 

08 | Kérdések-válaszok

A 2019. december 16-áig beérkezett kérdésekre 2019. december 20-áig válaszolunk, összesítve.

 

09 | GDPR

Adatkezelési tájékoztató a LAB5 Kft. ösztöndíj-felhívására jelentkezők részére

A LAB5 Kft. ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja az ösztöndíj-pályázatára jelentkezőket a személyes adataik kezeléséről, amelyhez az önkéntes hozzájárulásukat kéri:

Adatkezelő

A pályázók személyes adatai adatkezelőjeként a LAB5 Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1113 Budapest, Edömér u. 4., cégjegyzékszáma: 01-09-900055, adószáma: 01-09-900055, a továbbiakban: a „LAB5”) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma:                       +36 1 466 0300

E-mail címe:                           info@lab5.hu, x@lab5.hu

Honlapja:                                www.lab5.hu

Az adatkezelő képviselője:   Dobos András ügyvezető

 

  1. A kezelt személyes adatok meghatározása, az adatkezelés célja és jogalapja

A LAB5-nek közvetlenül megadott hozzájárulásod alapján kezeljük a következő adataidat: nevedet, életkorodat, elérhetőségeidet, az iskolai végzettségedre és jelenlegi képzésedre valamint az állampolgárságodra vonatkozó adatokat, és minden további olyan adatot, amelyet velünk –a hozzánk eljuttatott pályázati felhívásra benyújtott pályázatodban – megosztasz. Kezeljük továbbá azokat az adatokat, amelyeket a pályázati felhívás során meghatározott interjún velünk megosztasz ill. az erről készült interjúfeljegyzéseinket.

Jogszabályi felhatalmazás alapján és jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében –a mindenkor hatályos egyéb adózási, társadalombiztosítási valamint egyéb vonatkozó jogszabályok – többek között, de nem kizárólagosan az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – alapján kezeljük az ösztöndíj-szerződés megkötésével és az ösztöndíj kifizetésével és adózásával kapcsolatos személyes adataidat.

A személyes adataid kezelésének és felhasználásának a célja az utazási ösztöndíj-programunk sikeres lebonyolítása.

 

  1. A személyes adatok címzettjei és az adatfeldolgozók

A személyes adataid a LAB5 szerverén és az általunk igénybevett felhőszolgáltató back-up szerverén kerülnek tárolásra és azok kizárólag az Adatkezelő munkavállalói számára hozzáférhetőek a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében. A személyes adataid harmadik személyek számára nem kerülnek továbbításra, kivéve az ösztöndíj-pályázat nyertesének bérszámfejtéshez ill. személyi jövedelemadó fizetésével kapcsolatosan szükséges adatok, amelyek az Adatkezelő által igénybe vett bérszámfejtő ill. könyvelő társaság részére kerül továbbításra ill. feldolgozásra.

 

  1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A pályázók személyes adatait öt évig őrizzük meg.

A pályázók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik a személyes adataik törlését az adatbázisunkból az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein.

 

  1. Adatbiztonság

Számunkra fontos a személyes adataid védelme. Technikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy megfelelően gondoskodhassunk az adataid biztonságáról és mindig megtesszük azokat a szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja az adataidhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetünk továbbá be abból a célból, hogy megvédjük a jogszerűen kezelt adataidat a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok digitális tárolására szolgáló módszer, ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága nem garantálható, a LAB5 törekszik a személyes adatok és információ megóvására, és folyamatosan ellenőrzi és fejleszti hálózatának biztonságát.

 

  1. Az érintetti jogok, a panasztételi és jogorvoslati jog

Ezennel tájékoztatunk, hogy kérelmezheted a Rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ahogy a 4. pontban is jeleztük, bármikor visszavonhatod az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat, és kérheted az adataid törlését. Kérheted továbbá, hogy a Rád vonatkozó, az Általad a LAB5 rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, valamint, hogy ezeket az adatokat a LAB5 egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult vagy arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérjed a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Jogellenes adatkezelés esetén tiltakozhatsz az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben a LAB5 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatsz a LAB5 mint adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Budapest, 2019. november 22.

Dobos András, sk.

LAB5 Kft. ügyvezető

A LAB5 X 2020-as utazási ösztöndíj nyertese

 

A LAB5 X 2020-as utazási ösztöndíj nyertese Bielik Judit, a BME végzős építészmérnök hallgatója volt. Végül a pandémia maitt az utazás csak 2022-ben valósulhatott meg. Judit korábbi TDK témáját fejlesztette tovább: Kerekes Zsigmond építész kalandos életének izraeli fejezetét kutatta. Felkereste ottani alkotásait, melyek főleg műemlékek, és egyelőre kevésbé publikáltak.